Sakala Teed OY Sakala teed Riia mnt 1
71011 Viljandi
E-post:
sakalateed[ät]sakalateed.ee
Arved palume saata: arved[ät]sakalateed.ee

Kvaliteedi ja keskkonnapoliititika


Ülevaadatud ja

kinnitatud ajakohasust


29.03.2021Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika
Sakala Teed kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on ettevõtte põhimõte oma tegevuses tähtsustada toodete ja teenuste kvaliteeti, orienteeritust kliendile ning järgida säästva arengu printsiipi, et hoida meie elukeskkonda.


Meie kvaliteedi- ja keskkonnaalased põhimõtted ja arengusuunad on järgmised:


  • Pakume klientidele järjekindlalt nende kvaliteedialastele ootustele vastavaid ning tähtaegselt valmivaid tooteid ja teenuseid, mis on vastavuses kehtivate õigusaktide, s.h keskkonnaõigusaktide, standardite ja eeskirjadega;

  • Tegeleme aktiivselt ja pidevalt kvaliteedi- ja keskkonnaalaste programmide parendamisega, mis võimaldavad töötajail teha oma tööd õigesti juba esimesel korral;

  • Toimub pidev kvaliteedi- ja keskkonnaseisundi kontroll, analüüsime kõiki oma tegevusi, leiame mittevastavuste põhjused ja väldime nende kordumist;

  • Kvaliteedi ja keskkonnaseisundi parendamine on pidev protsess, kus kõik töötajad vastutavad oma töö kvaliteedi eest;

  • Leiame pidevas koostöös klientidega optimaalsed lahendused nende probleemidele;

  • Kasutame ja toodame nõuetele vastavaid ja keskkonnasõbralikke materjale;

  • Kasutame nõuetele vastavat ja keskkonda säästvat tehnikat ning minimiseerime oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;

  • Tagame oma jäätmete kogumise keskkonnale ja inimestele ohutul viisil ning edastamise jäätmekäitlusettevõtetele ja võimalusel taaskasutame neid;

  • Tõstame koolituste abil töötajate kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust;

  • Teavitame kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest.


ISO 14001 ISO 14001